Projekt Nabava Fiber Laser stroja za rezanje

Norway-grants

Tvrtka Ambroz d.o.o. ima za cilj povećanje efikasnosti i zelenu proizvodnju. Iz tog razloga je Ambroz nastojao kupiti Fiber Laser koji će osigurati veću efikasnost rezanja i manje troškove vezane za vanjske kooperante. Oba cilja će također rezultirati nižom emisijom CO2 u atmosferu što će biti benefit i zaposlenike budući da će oni imati zdraviju radnu okolinu.

Norweška je kroz Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, u Programu „Business Development and Innovation Croatia“ podržala s bespovratnim potporom tvrtku Ambroz d.o.o. u projektu nabave Fiber Lasera.

Početak projekta: 1 srpnja 2021.
Očekivani kraj projekta: 1.3.2022.

Za realizaciju projekta, otvorili smo natječaj za nabavu Fiber laser stroja za rezanje.
Potencijalni dobavljači mogu preuzeti dokumentaciju za otvoreni natječaj niže:

Dokument otvoreni natječaj za nabavu Fiber Lasera

Prijavni list na natječaj

Odluka o nabavi

Pitanja i odgovori

1: Može li se ponuditi stroj direktno iz tvrtke u Kini ili ponuđač mora biti iz EU?

Nema ograničenja za lokaciju ponuditelja. Jedini uvjet je da ponuditelj zadovoljava uvjete natječaja.

2: pojašnjenje za polje „VAT have to be aplied“:

U slučaju da se primjenjuje VAT/PDV potrebno je navesti cijenu sa PDV-om, odnosno, ako se PDV ne primjenjuje (države članice EU), potrebno je navesti ili cijenu bez PDV-a ili napisati da se PDV ne primjenjuje zbog EU regulative.

3: pojašnjenje za polje „Action, related to the paying conditions“

U slučaju da se plaćanja obavljaju u više rata, potrebno je navesti koja aktivnost se dogodi prije plaćanja: pr Aktivnost nakon isporuke – iznos koji se plaća, nakon edukacije – iznos koji se plaća